Πακέτα Διακοπών

8 ημέρες - 5 νύχτες
όλες οι τιμές είναι κατ’ άτομο

8 ημέρες - 5 νύχτες
όλες οι τιμές είναι κατ’ άτομο

Maldives 8 ημέρες - 5 νύχτες όλες οι τιμές είναι κατ’ άτομο

1η  ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ – ΠΡΑΓΑ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ)

28 Φεβρουαρίου - 02 Μαρτίου 2020, 4 μέρες

8 ημέρες - 5 νύχτες
όλες οι τιμές είναι κατ’ άτομο